Thông qua các điều khoản dưới đây, khách hàng và những ai truy cập website của FanAds tại địa chỉ https://fanads.vn (gọi chung là khách hàng) và thực hiện các hành động trên website của FanAds đồng ý với các điều khoản sau:

  • FanAds có những hành động thu thập các thông tin cá nhân gồm có: tên họ, email, điện thoại, địa chỉ liên lạc… của khách hàng thông qua các Form liên hệ, Form hỏi đáp, Form yêu cầu báo giá. Ngoài ra, các trang web của FanAds cũng tự động thu thập các thông tin lưu trữ trên trình duyệt trên máy tính của khách hàng khi truy cập vào các website của FanAds, gồm có: địa chỉ ip, cookies, phiên bản trình duyệt, phiên bản hệ điều hành, các thông tin được phép lấy ra từ trình duyệt, những hoạt động lưu trữ trên trình duyệt. Tất cả những thông tin trên người truy cập hoặc khách hàng đồng ý cung cấp tự nguyện và không có sự ép buộc nào. Nếu khách hàng truy cập website và không muốn cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào, khách hàng chỉ cần không điền thông tin các nhân vào các form lấy thông tin hoặc nếu không muốn cung cấp các thông tin lưu trữ trên trình duyệt, khách hàng có thể sử dụng trình duyệt ẩn danh để truy cập vào website của FanAds.
  • FanAds có quyền lưu trữ và sử dụng các thông tin của khách hàng như trên để thực hiện các hoạt động marketing. FanAds có quyền cung cấp thông tin cần thiết không phải là các thông tin thuộc về cá nhân cho bên thứ 3 để thực hiện các hoạt động marketing. Trong trường hợp này, toàn bộ thông tin của khách hàng gồm có các thông tin đã nêu trên sẽ được giữ kín và bên thứ 3 phải có trách nhiệm đảm bảo bảo mật các thông tin đã được cung cấp để thực hiện các hoạt động marketing.
  • FanAds chỉ chuyển cho bên thứ 3 những thông tin cần thiết để thực hiện các dịch vụ do bên thứ 3 cung cấp. Các gói thông tin chuyển cho bên thứ 3 không bao gồm các thông tin thuộc về cá nhân. Khi chuyển cho bên thứ 3, bên thứ 3 bắt buộc phải có cam kết bảo mật các gói thông tin do FanAds gửi sang.
  • 
Khi khách hàng muốn thay đổi hoặc yêu cầu FanAds ngừng lưu trữ hoặc ngừng sử dụng các thông tin cá nhân của mình, khách hàng có thể: gửi email về info@fanads.vn và yêu cầu gỡ bỏ thông tin mà FanAds đã lưu trữ; xoá bỏ các thông tin về cookies, thay đổi ip.
  • FanAds luôn cung cấp cách thức liên hệ với FanAds qua email info@fanads.vn, bất cứ khi nào khách hàng truy cập vào website của FanAds và yêu cầu FanAds thực hiện các quyền lợi mà họ được phép hoặc quyền truy cập hoặc chỉnh sửa các thông tin cá nhân hoặc khiếu kiện về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng hoặc muốn thông báo cho FanAds các tin tức sự kiện liên quan đều có thể thực hiện qua email. Trong số những cách thức liên lạc khác nhanh hơn, chúng tôi cung cấp số điện thoại và khuyến khích khách hàng gọi điện khi gặp trục trặc với FanAds. Chúng tôi cũng có thể chat qua hệ thống live chat hoặc chat qua skype hoặc yahoo của chúng tôi, tuy nhiên các hình thức này có thể sẽ bị chậm cho đến khi chúng tôi đọc được thông tin do khách hàng gửi.