Mổ xẻ kích thước từng phần trên FaceBook

Có bao giờ bạn muốn biết cái cover photo hay avatar facebook của mình có kích thước bao nhiêu chưa? Hình ảnh dưới đây mô tả đầy đủ các kích thước của từng thành phần trong trang FacebookTimeline.

Từng thành phần trong Facebook giúp cho việc quảng cáo Facebook trở nhân hiệu quả. Vì vậy những Maketer,Designer cần nắm vững những kiến thức này.

1.Big picture for timeline

Đây là ảnh lớn, còn được gọi là Cover photo dành cho Facebook’s timeline.

Width: 851px

Height: 315px

2.Application icons for timeline view

Đây là những icons được trình bày trên trang fanpage của FB timeline. Nếu hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn này, icon sẽ được resized và converted lại.

Width: 111px

Height: 74px

Maximum file size: 5MB

3.Facebook application favicon size

Đây là biểu tượng nhỏ được hiển thị ở phía bên tay trái của nguồn cấp dữ liệu tin tức của bạn, chỗ hiển thị các ứng dụng mà bạn sử dụng.

Width: 16px

Height: 16px

4.Facebook milestone picture size

Đây là kích thước mà bạn sử dụng cho các hình ảnh sự kiện quan trọng. Đây cũng là kích thước cho bài viết được gắn dấu sao. Các hình ảnh trong bài viết sẽ được thu nhỏ lại cho phù hợp, nếu nó vượt quá kích thước.

Width: 843 pixels

Height: 403 pixels

5.Profile picture for timeline pages (avatar)

Kích thước Profile picture này là size cập nhật mới nhất cho timeline Chiều rộng và cao đều là 180px và nó sẽ tự động được thu nhỏ lại trong các comments như kích thước dưới đây :

Width: 32px

Height: 32px – Cái này cực kỳ quan trọng để chọn một bức ảnh có thể thu nhỏ từ profile picture để có thể hiển thị đẹp mắt cạnh các bài posts. Tốt nhất là chọn logo.

6.Thumbnail

Hình ảnh được hiển thị kế bên link khi bạn like hoặc share.

Width: 90px

Height: 90px

7.Uploaded images

Kích thước tối đa của ảnh mà bạn muốn upload lên Facebook.

Width: 2048px

Height: 2048px

8.Pinned post picture size

Width: 403px

Height: 403px

9.Pictures displayed in Facebook

Kích thước ảnh lớn nhất khi chiếu theo dạng slide.

Width: 960px

Height: 720px

10.Facebook ads

Hình ảnh cho quảng cáo 

Width: 110px

Height: 80px

Size: 5MB

Chữ trong quảng cáo

Header: 25 từ

Body copy: 135 từ

11.Facebook status update

Độ dài Status update : 63,206 từ

Độ dài Comment: Không giới hạn

12.Video

Kích thước tối đa để upload lên Facebook

Size: 1024MB

Length: 20 minutes

Leave a Reply